FONDS

Stichting Professor van Winter Fonds

Het Professor van Winter Fonds is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Het fonds is in het ANBI-register opgenomen. Het RSIN van het fonds is: 804157224

Het fonds is bereikbaar op het e-mailadres prof.vanwinter.fonds@gmail.com
postadres: Cornelis van Steenishof 36, 2341 PN Oegstgeest

Het Professor van Winter Fonds is genoemd naar de historicus P.J. van Winter (1895-1990), van 1939 tot 1965 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd in 1990 opgericht, met als doel historisch onderzoek te bevorderen. Het fonds gebruikt hiervoor de opbrengsten van zijn vermogen. Het fonds verleent financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties op het terrein van de geschiedenis.

Het beleidsplan van het fonds voor de periode 2013-2018 is hier in te zien: Beleidsplan Van Winterfonds 2013-2018.
Begin 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur zet in 2019 het beleid van de afgelopen 5 jaar voort en komt in 2020 met een nieuw beleidsplan voor 2020-2025.

Bestuur:
Voorzitter: prof.dr A.F. (Lex) Heerma van Voss
Secretaris: prof.dr M.J. (Mariken) Teeuwen
Penningmeester: dr. W.M. (Menno) Witteveen

Beloningsbeleid: Bestuurders van het fonds en leden van de Raad van Advies ontvangen voor hun werk geen vergoeding of vacatiegeld. Zij kunnen gemaakte onkosten vergoed krijgen. Het fonds heeft geen personeel in dienst.

Het inhoudelijk jaarverslag van 2018 is hier te vinden: Jaarverslag Van Winterfonds 2018

Het financiële jaarverslag van 2018 is hier te vinden: Financieel Jaarverslag 2018

Leave a Reply