PROCEDURE

 

De laureaat krijgt een oorkonde en een exemplaar van het Juryrapport dat wordt voorgelezen tijdens de uitreiking van de prijs. Voor de uitreiking van de prijs wordt geprobeerd samen te werken met anderen. Plaats, locatie en inhoud worden overlegd met de jury en met de prijswinnaar. Het Van Winterfonds betaalt de kosten van de uitreiking. Het is gebruik om altijd een gerenommeerd wetenschapper een lezing te laten houden, die het bekroonde boek vanuit een breed wetenschappelijk perspectief neerzet. De uitreiking van Pieter Caljé gebeurde bijvoorbeeld in overleg met de vereniging universiteitsgeschiedenis, vond plaats in de aula van de universiteit Groningen en universiteitshistoricus Klaas van Berkel hield een lezing. Er kan ook worden aangeklampt bij een studiedag die bijvoorbeeld toch al gepland was. Het boek van Han Nijdam werd gepresenteerd op de studiedag van de Fryske Akademy en het boek van Clé Lesger tijdens een symposium, mede georganiseerd door het Posthumus Instituut.

Het reglement voor de Van Winterprijs vindt u hier.

Leave a Reply