FONDS

Stichting Professor van Winter Fonds

Het Professor van Winter Fonds is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Het fonds is in het ANBI-register opgenomen. Het RSIN van het fonds is: 804157224

Het fonds is bereikbaar op het e-mailadres van.winterfonds@gmail.com
postadres: Oude Waelweg 94, 1111 TA Diemen

Het Professor van Winter Fonds is genoemd naar de historicus P.J. van Winter (1895-1990), van 1939 tot 1965 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd in 1990 opgericht, met als doel historisch onderzoek te bevorderen. Het fonds gebruikt hiervoor de opbrengsten van zijn vermogen. Het fonds verleent financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties op het terrein van de geschiedenis.

Het beleidsplan van het fonds is hier in te zien: Beleidsplan Van Winterfonds 2013-2018

Bestuur:
Voorzitter: prof.dr J.M. (Marietje) van Winter
Secretaris: prof.dr A.F. (Lex) Heerma van Voss
Penningmeester: J.A.M. (Harry) Vredendaal

Beloningsbeleid: Bestuurders van het fonds en leden van de Raad van Advies ontvangen voor hun werk geen vergoeding of vacatiegeld. Zij kunnen gemaakte onkosten vergoed krijgen. Het fonds heeft geen personeel in dienst.

Het inhoudelijk jaarverslag van 2017 is hier te vinden: Jaarverslag van Winter fonds 2017

Het financiële jaarverslag van 2017 is hier te vinden: Financieel overzicht 2017

Leave a Reply