HOME

Inzendingstermijn Prof. Van Winterprijs 2017 is nu geopend

In oktober 2015 heeft Clé Lesger de Professor Van Winterprijs 2015 in ontvangst genomen. Voor de volgende prijs kunnen boeken over 2015 en 2016 worden ingezonden, vanaf november 2016 tot uiterlijk 20 januari 2017. Het reglement voor de Van Winterprijs vindt u hier.

Informatie over het adres vindt u op onze contactpagina

Inzenden boeken Prof. van WInterprijs

Prof. Van Winterprijs 2015 uitgereikt aan Clé Lesger

Clé neemt oorkonde in ontvangstafbeelding boek

De Prof. Van Winterprijs is een tweejaarlijkse prijs voor het beste boek op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis. De boeken moeten een bovenlocaal en wetenschappelijk karakter hebben, en zijn doorgaans proefschriften. Dit keer komen boeken voor bekroning in aanmerking die zijn verschenen in 2013 en 2014. Overzichtswerken met meerdere auteurs komen niet in aanmerking. De prijs bestaat naast de eer uit een bedrag van 3500 euro. De organisatie is in handen van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, terwijl de geldprijs ter beschikking wordt gesteld door het Prof. Van Winterfonds. De prijs is vernoemd naar prof. dr. Pieter Jan van Winter (1895-1990) zijn dochter, de emeritus hoogleraar prof. dr. Johanna Maria van Winter vertegenwoordigt hem op de prijsuitreiking.

De Professor van Winterprijs 2015 werd op 30 oktober uitgereikt aan Clé Lesger (UvA) in Spui25 te Amsterdam. De jury heeft zijn studie Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 (Hilversum, Verloren 2013) unaniem verkozen uit een zeventigtal ingezonden boeken uitgegeven in 2013-2014.

Na een goedbezochte en feestelijke middag nam Clé Lesger zijn prijs in ontvangst. De middag was opgeluisterd door een drietal lezingen van deskundigen op het gebied van handel, steden en winkels. Prof.dr. Ilja van Damme, opende de middag met een lezing getiteld ‘Stad en kleinhandel: uitdagingen voor nieuw onderzoek’. Prof.dr. Jan Hein Furnee luisterde de middag op met zijn lezing getiteld ‘Op jacht naar de klant: De Bijenkorf, 1945-1965’ waarin hij uitvoerig in ging op de tactieken van de Bijenkorf om het koopgedrag van hun klanten te achterhalen en Gerrit van der Plas sprak over ‘Heden en toekomst van de Amsterdamse detailhandel’ waarin duidelijk werd hoe het beste met leegstand omgegaan kan worden.

Voor meer informatie over het Huygens ING, de Professor van Winterprijs, Posthumus en SPUI25:

Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 (Hilversum, Verloren 2013) ISBN 9789087043735. Voor meer informatie over deze uitgave: info@verloren.nl

 

Leave a Reply